Let's start saving Your energy costs! Contact us: sales@r8tech.io

Norway

Med R8 Digital Operator kan du oppnå opptil 30% energibesparelser i større bygninger!

R8tech er et prisvinnende internasjonalt proptech selskap med kunder og aktiviteter i Europa og Latin-Amerika.

Vårt hovedprodukt “R8 Digital Operator” er en skybasert og kunstig intelligens-drevet programvare for eiendomsforvaltere for å støtte ESG-målene ved å forbedre ytelsen til HVAC (Heating, Ventilation, Cooling) systemer og deres tekniske løsninger med autonome kontrollsystemer.

R8 Digital Operator kan fjernintegreres i henhold til de høyeste IT-sikker-hetsstandardene med nesten alle eksisterende SD-systemer uten ekstra maskinvare og nye dashboard! Den tar intelligent og automatisert kontroll av driften til HVAC -systemene 24/7, reduserer de totale energikostnadene og CO2 -utslippene med opptil -30% (gjennomsnittet er ca -15%) og forbedrer inneklimastabiliteten med innovative feildiagnostisk funksjoner.

R8tech tar bygningens tekniske drift til neste generasjon!

R8 Digital Operator AI HVAC
Placeholder

Your Real Estate to be the first R8 powered building in your Country?

Contact us!

Let's talk:

Karl Blom
Karl Blom Norway Area Manager
Interested in R8 Digital Operator?
Please contact me!

Yes, send me the latest case study:

Our latest Certificates and Awards:

Subscribe to our quarterly newsletter:

R8tech Telegraph

No spam, notifications only about new solutions and cases. You can always unsubscribe.

Join us!

We are looking for talents to join our wonderful team always. See if there is something attractive for you in our list of vacancies. If nothing there now, feel free to send your CV anyway!

CONTACT US!
close slider