Let's start saving Your energy costs! Contact us: sales@r8tech.io

Slovakia

S R8 Digital Operator môže vaše budova usporiť až 30% energií!

R8tech je ocenená medzinárodná proptech spoločnosť s klientmi a aktivitami po celej Európe a Latinskej Amerike. Naše hlavné riešenia – R8 Digital Operator je cloudový software založený na umelej inteligencii určený pre správcov nehnuteľností pre podporu ESG cieľov prostredníctvom zvýšenia výkonu systémov HVAC (kúrenie, vetranie, chladenie) a ich technickej obsluhy systémom autonómneho riadenia.

R8 Digital Operator a všetky naše služby možno integrovať na diaľku podľa najvyšších IT štandardov zabezpečenia s takmer všetkými existujúcimi BMS bez ďalšieho hardware! Prináša inteligentný a automatizované riadenie a prevádzkovanie HVAC systémov 24/7, čo znižuje celkové náklady na energie a emisie CO2 až o 30% (priemer je cca 15%) a zlepšuje stabilitu vnútornej klímy s funkciou diagnostiky porúch.

R8tech posúva riadenie vašej budovy na ďalšiu generáciu!

R8 Digital Operator AI HVAC
Placeholder

Your Real Estate to be the first R8 powered building in your Country?

Contact us!

Let's talk:

Michal Lom
Michal Lom Slovakia Area Manager
Interested in R8 Digital Operator?
Please contact me!

Yes, send me the latest case study:

Our latest Certificates and Awards:

Subscribe to our quarterly newsletter:

R8tech Telegraph

No spam, notifications only about new solutions and cases. You can always unsubscribe.

CONTACT US!
close slider